Slide One

Kinderen scheiden mee

Slide Two

Kinderen scheiden mee

Als u gaat scheiden en kinderen hebt, moet u met uw partner afspraken maken over hoe u het ouderschap na de scheiding vormgeeft. Een belangrijk onderwerp daarbij is hoe u de zorg en opvoeding van uw kinderen verdeelt.

Bij co-ouderschap kiest u ervoor om de kosten en de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijk te verdelen: u zorgt allebei evenveel voor de kinderen. Wel moet u dan bespreken op welk adres u de kinderen inschrijft (de Basisregistratie personen, voorheen gemeentelijke basisregistratie genoemd). Op welk adres de kinden worden ingeschreven, kan fiscale gevolgen hebben. Denk aan toeslagen, heffingskortingen en kinderbijslag. Op de websites van de Belastingdienst, het Nibud en de Sociale Verzekeringsbank vindt u daar meer informatie over.

U kunt ook een andere zorg- of omgangsregeling afspreken. U moet dan afspreken waar de kinderen gaan wonen en hoe vaak ze de andere ouder (deze wordt de niet-verzorgende ouder genoemd) zien. Het adres waar de kinderen gaan wonen heet het hoofdverblijf. Dit heeft gevolgen voor toeslagen, heffingskortingen en kinderbijslag. Meer informatie vindt u op de websites van de Belastingdienst, het Nibud en de Sociale Verzekeringsbank. De afspraken over de zorg- en opvoeding van uw kinderen, ook wel zorgregeling of omgangsregeling genoemd, legt u vast in het ouderschapsplan.

App