Slide One

Kinderen scheiden mee

Slide Two

Kinderen scheiden mee

Groepsbegeleiding kinderen tijdens scheiding

In een speciaal op leeftijdsgroepen afgestemd programma van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt bij scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het programma is preventief omdat het problemen op de langere termijn voorkomt en/of vermindert. Herkenning en erkenning onderling staat centraal. Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt.

Bij de begeleiding en de programma's van De Kinderen Scheiden Mee hoeft het kind niet ‘mee te praten’ met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes en kunnen juist dezelfde gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in dezelfde situatie. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning (‘Ik ben niet alleen’). Dát is de kracht van de groep.

Wat komt aan bod tijdens dit groepsprogramma:

  • Een scheiding is nooit de schuld van kinderen
  • De ouders blijven altijd de vader en de moeder van het kind, waar ze ook wonen en hoe vaak het kind ze ook ziet
  • Iedereen maakt fouten
  • Ouders blijven van hun kinderen houden
  • Ouders komen niet meer bij elkaar

Gezamenlijke bijeenkomst

Het groepsprogramma wordt altijd afgesloten samen met beide ouders. Tijdens dit gedeelte maak ik als kindercoach in een open sfeer de onderwerpen anoniem bespreekbaar die bij de kinderen leven aangaande de scheiding en wat er allemaal voorbij is gekomen tijdens het groepsprogramma.

Toestemming ouders

Als u uw kind inschrijft voor begeleiding vanuit De Kinderen Scheiden Mee is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven, zowel voor de coaching individueel als in groepen.

Kosten

Deelname aan het groepsprogramma van De Kinderen Scheiden Mee bedraagt € 85,- per kind.

App