Slide One

Kinderen scheiden mee

Slide Two

Kinderen scheiden mee

Individuele begeleiding kinderen tijdens scheiding

De werkvormen van het programma worden vaak ook bij individuele begeleiding ingezet. Als kindercoach van De Kinderen Scheiden Mee kan ik het kind individueel begeleiden in gesprekken om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten en het kind in zijn/haar kracht te zetten tijdens en na de scheiding.

Wat komt aan bod bij individuele coaching:

  • Praktische tips
  • Het zelfvertrouwen van het kind
  • Het probleemoplossend vermogen van het kind
  • De scheiding en alle veranderingen
  • Het kind voelt zich gezien en gehoord

Informatie voor Ouders

Ouders krijgen schriftelijke en/of mondelinge informatie voorafgaand aan het programma. Zo krijgen zij onder andere informatie over hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden in de scheidingsperiode en het beste kunnen voorbereiden op deelname aan dit programma. Juist omdat het van belang is dat ouders samen met hun kind zich moeten gaan vinden in de nieuwe situatie. De ouders worden beiden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte (laatste half uur) van het programma. In totaal duurt het programma drieënhalf uur.

Ouders ontvangen informatie over:

  • Inhoud en de meerwaarde van het programma
  • Hoe uw kind voor te bereiden op deelname
  • Uw rol in het geheel (participatie ouders)
  • Rol van de coach

Toestemming ouders

Als u uw kind inschrijft voor begeleiding vanuit De Kinderen Scheiden Mee is het noodzakelijk dat de beide gezaghebbende ouders toestemming geven, zowel voor de coaching individueel als in groepen.

App