Slide One

Kinderen scheiden mee

Slide Two

Kinderen scheiden mee

Kindercoach tijdens scheiding

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. In Nederland raken elk jaar ruim 50.000 kinderen betrokken bij de 100.000 echtscheidingen of relatiebreuken. Als Kindercoach van ‘De Kinderen Scheiden Mee’ begeleid ik kinderen tijdens deze moeilijke periode.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Ik werk met de methodiek van het erkende Zandkastelenprogramma®. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding.

Via bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Om de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken, worden ook de ouders hierbij betrokken.

Laagdrempelig

Door laagdrempelige en preventieve aandacht worden kunnen problemen bij kinderen worden voorkomen. Daarom is begeleiding vanuit dit programma in veel Amerikaanse staten verplicht gesteld voordat ouders kunnen scheiden.

Het programma ‘De Kinderen Scheiden Mee - Methodiek Het Zandkastelenprogramma®’ is geaccrediteerd door het SKJ (kwaliteitsregister jeugdhulpverlening), de MfN, het ADR en het International Coach Register. Het programma wordt tevens als preventieve interventie aanbevolen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

 

De Kinderen Scheiden Mee

 

   Brief aan alle gescheiden ouders

 

   Brief aan alle nieuwe partners van gescheiden ouders

 

App