Slide One

Stap voor Stap door de scheiding

Slide Two

Jullie bepalen de uitkomst
en de toekomst

Mediation voor samengesteld gezin

Zowel voor ouders als voor kinderen is het omgaan met de nieuwe gezinssituatie niet altijd even gemakkelijk. Een nieuwe gezinssamenstelling brengt veel veranderingen en problemen met zich mee, zowel praktisch als emotioneel.

Als mediator begeleid ik zogeheten ‘nieuw samengestelde gezinnen’. Hiervan is sprake als je als alleenstaande ouder opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Deze gezinnen worden ook wel ‘fusiegezinnen’ genoemd.

Ouderschapsplan voor samengesteld gezin

Ouders die gaan scheiden zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin afspraken gemaakt worden over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Waarom zou je niet een soortgelijk plan opstellen als je een relatie begint (of hebt) met iemand die al kinderen heeft?

In dit plan wordt het nieuwe gezin in kaart gebracht en worden concrete afspraken vastgelegd. Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen er verschillende loyaliteiten. Daarnaast worden er binnen deze ‘nieuwe samengestelde gezinnen’ soms kinderen geboren. Voor zowel ouders als kinderen vergt dit een groot aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Nieuwe afspraken over de omgangsregeling zijn soms noodzakelijk.

Naast emotionele spanningen komen er ook praktische problemen om de hoek kijken: Hoe voeden we op? Wie corrigeert de kinderen? Hoe vieren we de verjaardagen? En hoe gaan we om met de ex-partner? Tijdens familiemediation gaan we samen op zoek naar passende antwoorden.

Bij familiemediation komen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake:

Stiefouder

Een lastig onderwerp is de rol van de stiefouder. Hij of zij zal zich immers ook met de opvoeding gaan bezighouden van zijn stiefkinderen. Deze extra inmenging kan tot wrijving en discussie leiden met de ex-partner.

Alimentatie

Als jullie gaan samenwonen of trouwen heeft dit invloed op de alimentatie. Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt de nieuwe partner zelfs automatisch stiefouder van de kinderen. Wanneer jullie een samengesteld gezin vormen, is het verstandig opnieuw de kinderalimentatie te laten berekenen.

Afspraken maken

Om problemen te voorkomen, is het belangrijk om afspraken op papier te zetten in de vorm van een (stief)ouderschapsplan. In een ouderschapsplan staan alle afspraken over de omgangsregeling, de financiën en alimentatie, maar ook over jullie gezamenlijke opvoeding. Als mediator zorg ik ervoor dat de juiste afspraken gemaakt worden en dat de financiële veranderingen inzichtelijk worden.

Hulp nodig om samen nieuwe afspraken te maken over de omgangsregeling of kinderalimentatie? Neem contact op.

App