Slide One

Respectvol Scheiden

Slide Two

ieder zijn eigen weg

Scheiden van tafel en bed

Scheiden van tafel en bed betekent dat je gescheiden van elkaar wilt leven. Je kiest er dan voor om samen geen tafel en bed meer te delen. Deze vorm van scheiden wordt steeds minder gebruikt, omdat de wet je niet meer verplicht tijdens het huwelijk samen te wonen. Een scheiding van tafel en bed kun je alleen aanvragen als je getrouwd bent. Bij een geregistreerd partnerschap is scheiden van tafel en bed niet mogelijk.

Waarom scheiding van tafel en bed

Tegenwoordig kiezen mensen ervoor om te scheiden van tafel en bed uit geloofsovertuiging. Of om meer praktische redenen: als de financiële situatie het niet toelaat om te scheiden of als samenwonen niet meer gaat. Als je gaat scheiden van tafel en bed, ben je wettelijk gezien nog gewoon getrouwd. Alleen leef je apart van je partner.

Als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, wordt die bij een scheiding van tafel en bed omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Jullie gemeenschap van goederen moet dan verdeeld worden. Na de scheiding van tafel en bed hebben jullie beiden eigen vermogen, inkomen en schulden.

Procedure scheiding van tafel en bed

Hoewel een scheiding van tafel en bed geen officiële scheiding is, is de procedure vrijwel gelijk aan de echtscheidingsprocedure. Je hebt hier dan ook een scheidingsspecialist voor nodig. De rechter zal jullie scheiding van tafel en bed toewijzen als hij ervan overtuigd is dat jullie relatie ‘duurzaam ontwricht’ is.

Als jullie minderjarige kinderen hebben, moet ook een ouderschapsplan toegevoegd worden. Onderschat het opstellen van afspraken over de verdeling van bezit, vermogen, de woning, de alimentatie en het opstellen van het ouderschapsplan niet. Ondanks dat jullie voor de wet nog getrouwd blijven, zal het proces dat je moet doorlopen hetzelfde zijn als bij een gewone scheiding.

De scheiding van tafel en bed moet worden opgenomen in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. Let erop dat de beschikking binnen 6 maanden wordt ingeschreven, anders verliest deze haar kracht!

Gevolgen scheiding van tafel en bed

De belangrijkste gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn:

  • Bij het scheiden van tafel en bed wordt ervoor gekozen de gezamenlijke gemeenschap te beëindigen. Dit houdt in dat bezittingen, vermogen (woning, pensioen en verzekeringen) en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn.
  • Als je kinderen hebt, blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag bestaan. De omgang met de kinderen wordt vastgelegd in een omgangsregeling. Ook wordt vastgelegd wie daadwerkelijk het ouderlijk gezag gaat uitvoeren. Dit zijn onderdelen van het ouderschapsplan.
  • De onderlinge onderhoudsplicht blijft, zoals ook bij een echtscheiding, bestaan.
  • Opgebouwd ouderdomspensioen kan al worden verdeeld, ondanks dat jullie volgens de wet nog getrouwd zijn.
  • De opbouw van het nabestaandenpensioen kan nog gewoon doorgaan.
  • Je kunt met een nieuwe partner gaan samenwonen en een nieuw leven opbouwen, maar niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
  • Je bent niet langer financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan na de scheiding van tafel en bed.

Einde van de scheiding van tafel en bed

Je kunt ervoor kiezen om de rest van je leven gescheiden te blijven van tafel en bed. Maar je kunt er ook voor kiezen de scheiding van tafel en bed te beëindigen en je huwelijk officieel te ontbinden. Hieraan zijn enkele regels verbonden. Wanneer je weer bij elkaar komt, kun je de scheiding van tafel en bed ook beëindigen door de rechtbank te laten weten weer officieel getrouwd te willen zijn.

App