Slide One

Stap voor Stap door de scheiding

Slide Two

Jullie bepalen de uitkomst
en de toekomst

Hoe verloopt mediation?

Als mediator begin ik met de praktische zaken: huisvesting, doorbetaling van belangrijke kosten en de zorg voor de kinderen? Samen met jullie probeer ik oplossingen te vinden waar jullie je allebei in kunnen vinden. Mediation is daarvoor de beste garantie.

Scheidingsmediation start met vragen als:

  • Is de relatie een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevend?
  • Is het huwelijk op basis van ‘gemeenschap van goederen’ of ‘op huwelijkse voorwaarden’?
  • Zijn er kinderen tot 21 jaar bij betrokken?
  • Zijn er kinderen uit een vorig huwelijk?
  • Is het een in Nederland voltrokken huwelijk, of zijn er andere nationaliteiten of rechtsgebieden bij betrokken?

Daarna komen de vijf grote thema’s van een echtscheiding aan de orde:

  1. Ouderschapsplan
  2. (Kinder)Alimentatie
  3. Vermogensdeling
  4. Pensioenverrekening
  5. Scheidingsconvenant

Hoe verloopt de scheiding na mediation?

Bij alle beëindigingen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uiteindelijk een advocaat nodig. Die zorgt voor een officiële aanvraag bij de rechtbank waar, na de uitspraak van de rechter, een zogenoemde ‘beschikking’ wordt afgegeven. De ex-partners tekenen vervolgens een ‘akte van berusting’ en de advocaat zorgt voor een inschrijving bij de Burgerlijke Stand (in de gemeente waar je getrouwd bent).

Dat klinkt misschien eenvoudig, maar om een huwelijk goed te beëindigen, moet er veel geregeld worden. Dit kost tijd en vraagt inzet. Niet zelden ontstaat er heftige ruzie tussen de partners en loopt het uit op een vechtscheiding. Met langdurige gevolgen! Een mediator kan dat helpen voorkomen.

Vertrouwelijkheid

Het succes van mediation hangt sterk samen met de vertrouwelijkheid ervan. Partijen moeten zich vrij voelen om tijdens de mediation te spreken over waar het ze werkelijk om gaat en moeten vrij kunnen nadenken over mogelijke uitkomsten. Daarom is het uitgangspunt dat hetgeen aan de mediationtafel besproken en opgesteld wordt, vertrouwelijk blijft. De partijen en de mediator verbinden zich in de mediationovereenkomst tot geheimhouding over het verloop van de mediation, de ingenomen standpunten, de voorstellen en overige zaken die mondeling of schriftelijk tijdens de mediation aan de orde komen.

Geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht van mij als mediator is bovendien vastgelegd in de MfN-gedragsregels. Op basis daarvan heb ik een beroepsgeheim. Tijdens het informatiegesprek ben ik transparant over mijn eigen rol, mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en mijn geheimhoudingsplicht.

App