Slide One

Samenwonen of trouwen?

Slide Two

Prenups niet romantisch?

Goed voorbereid het huwelijk in

Lisiane Mather Scheidingsspecialist begeleidt prenups, de totstandkoming van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten via mediation. De term ‘prenups’ is afgeleid van het Engelse ‘prenuptial agreement’ en klinkt vriendelijker dan huwelijkse voorwaarden. Bovendien gaat mijn begeleiding een stap verder.

Als je dit leest, betekent dat waarschijnlijk dat je nadenkt over samenwonen of een huwelijk. Misschien ben je al getrouwd en wil je meer informatie over huwelijkse voorwaarden. Het kan ook zijn dat jullie net besloten hebben om te gaan trouwen of samenwonen. Hoe dan ook: fijn dat je de tijd neemt om meer te weten te komen over huwelijkse voorwaarden.

Prenups, zoals ik de voorwaarden vanaf nu zal noemen, hebben onterecht een slechte reputatie. Het zou onromantisch zijn om na te denken over een scheiding. Want dat is toch waar prenups voor zijn? Nee hoor, dat is maar een deel van het verhaal. Prenups zijn juist ook tijdens het huwelijk belangrijk. Ik gun het ieder paar om eens goed na te denken over hoe zij elkaar zien en hoe ze tegenover elkaar zouden willen staan, tijdens het huwelijk én (mocht het mislopen) na het huwelijk. Wie daar goed over kan praten, heeft een stevige relatie én is heel romantisch bezig.

Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren als er kinderen komen? Gaat een van de partners minder werken of juist allebei? Hoe ver willen de aanstaande partners gaan in het ondersteunen van elkaars loopbaan? En wat zou er dan tegenover moeten staan? Op voorhand stilstaan bij dergelijke kwesties kan juist relatieversterkend werken.

Niet alles is te voorzien

Aanstaande partners moeten beseffen dat niet alles in afspraken is te vangen. Het gaat niet zozeer om de letter als wel om de geest. Niet alles is te voorzien en dus is niet alles op voorhand te regelen. Wat telt, is het verhaal, de overkoepelende afspraken en de intentie. Die worden bij prenups verwoord in een intentieverklaring op basis van de verslagen van de gehouden gesprekken, die als zogeheten ‘considerans’ bij de huwelijkse voorwaarden wordt gevoegd.

Die considerans en de afspraken die eruit voortvloeien, gaan naar de notaris die vervolgens de huwelijkse voorwaarden opmaakt. Ik raad de partners dan ook aan regelmatig stil te staan bij de gemaakte afspraken — worden die nog steeds nagekomen? Kloppen die nog? Als je alles van tevoren hebt uitgesproken, kun je gaande de rit elkaar erop aanspreken. Dat komt de relatie ten goede.

App